Akkerbouw

Op ons bedrijf is akkerbouw de belangrijkste takt. Wij telen de volgende gewassen: Aardappelen, suikerbieten, zaaiuien, wintertarwe, wintergerst, mais en gras. De aardappelen bewaren wij na oogst in de daarvoor ingerichte bewaarloods. Normaal worden deze aardappelen in het voorjaar weer aan de frietfabriek geleverd. Het planten en oogsten van de aardappelen wordt uitbesteed aan loonbedrijf E&H Schnackers uit Landgraaf. Het bemesten en gezond houden van het gewas, evenals de benodigde grondbewerking, voeren wij zelf uit. Bij het telen van de zaauien wordt ook het zaaien en oogsten uitbesteed aan het loonbedrijf. Bij de overige, voor ons belangrijke akkerbouwgewassen, voeren wij alle werkzaamheden zelf uit van zaaien tot oogsten. Wij voeren tal van deze werkzaamheden ook uit voor andere landbouwbedrijven. Wanneer u hierin ook interesse heeft, kunt u contact opnemen met ons.